adalah restan yang ada pada buku laporan tetapi kenyataan di lapangan tidak ada.

Advertisements